Mezunlarla İlişkiler

2015 Kapanış Konferansı Konuşmacısı Gökhan Hotamışlıgil

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in araştırmaları, glikoz ve lipid metabolizmasını kontrol eden düzenleyici yollara odaklanmaktadır. Organel fonksiyonu, enflamasyon ve stres sinyalleri, yeni lipidlerin biyolojisi gibi konularda yürüttüğü disiplinlerarası mekanistik ve fizyolojik çalışmalar, insanlarda obezite, diyabet, karaciğer yağlanması, atheroskleroz ve astım gibi metabolik ve enflamatuar hastalıklarda payı olan yolların belirlenmesine, önleyici ve iyileştirici uygulamalara yöneltilmesi için stratejiler belirlenmesine katkıda bulunur. Dr. Hotamışlıgil’in çalışmaları, obezitenin enflamasyonu tetiklediği; ensülin direnci, tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıklara katkısı olan başka etkenlerle ilişki içinde bulunduğu konseptinin geliştirilmesinde çığır açarak immünometabolizma alanının doğmasına önayak olmuştur. Dr. Hotamışlıgil, aytnı zamöanda Broad Enstitüsü ve Harvard Kök Hücre Enstitüsü’nün Fahri Üyesidir. Dr. Hotamışlıgil Tıp Doktoru diplomasını Ankara Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Harvard Üniversitesi’nden almıştır.