Mezunlarla İlişkiler

2007 Kapanış Konferansı Konuşmacısı

2007 Kapanış Konferansı Konuşmacısı

Herkül Millas

Herkül Millas 1940 yılında Ankara'da doğdu ancak 1971 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. Feriköy Rum ilkokulunu bitirdikten sonra, orta, lise ve üniversiteyi Robert College'de (bugün Boğaziçi Üniversitesi) okudu ve inşaat mühendisi oldu. Gençliğinde atletizmde Türkiye 100 metre birincisi oldu (1962), Türkiye İşçi Partisine katıldı (1962), askerliğini Muş'ta çavuş olarak yaptı ve 1968-1970 yıllarında Aliağa Rafinerisi'nde mühendis olarak çalıştı.

12 Mart'tan sonra Atina'ya yerleşen HM on beş yıl mühendis olarak Yunanistan, Bahreyn, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan'da çalıştı. Bu yıllarda Türkçe'den ve Yunanca'dan karşılıklı çeviriler yaptı. Seferis, Kavafis, Elitis, Ritsos, Gatsos, Venezis, Galanaki, Yunus Emre, Can Yücel vb. gibi şiir ve roman çeviri kitapları yirmiden çoktur. Ayrıca edebiyat alanında araştırmaları çeşitli dergilerde yayınlandı.

1986 yılında kendini emekliye ayırdı ve çeşitli kültürel etkinliklerde bulundu. 1990-1994 yıllarında Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün kuruluşunda çalıştı ve dil ve edebiyat dersleri verdi. Bu yıllarda Siyasal Bilgilerde siyaset bilimi dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1992 yılında Abdi İpekçi Barış (özel) Ödülü'nü aldı, 1996'da Atina'da 'Çevirmenler Derneğince ödüllendirildi ve 2001 yılında ödüllendirilen Greek-Turkısh Forum'un üyesi olarak yeniden A. İpekçi ödülü aldı. 2004 yılında Yunan Yazarlar Birliğinin Dido Sotiriu ödülünü aldı. 2005 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce ve İfade Özgülüğü ödülünü aldı.

HM'nin tarih yazımı, siyaset bilimi, edebiyat, dil, kimlik ve Türk-Yunan ilişkileri konusunda çalışmaları vardır. Doktora çalışması ulusal kimlikler ile Türk ve Yunan romanları alanındadır. Temel ilgi alanı iki ülke arasındaki algılamalar ve imajlardır. Bu alandaki yazıları İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde yayınlanmıştır. Yedi telif kitabı Türkiye ve Yunanistan'da yayınlanmıştır. Yüz elliyi aşkın yazısı ve on farklı ülkede sunduğu yirmi beşten çok kongre bildirileri vardır.

H.M. Evy ile evlidir ve iki oğulları vardır. 1999-2003 yıllarında Makedonya (Selanik) ve Ege (Rodos) üniversitelerinde Türkçe ve Türk edebiyatı dersleri verdi ve halen Atina Üniversitesi'nde Türkiye siyaset tarihi ve edebiyatı dersleri vermektedir.

Kitapları:

- Tencere Dibin Kara, Türk Yunan İlişkilerine bir Önsöz, İstanbul: Amaç, 1989; (ve 2.Baskısı) Türk Yunan İlişkilerine bir Önsöz , İstanbul: Kavram, 1995.

- Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim, 1994.

- Ayvalık ve Venezis, Yunan Edebiyatında Türk İmajı, İstanbul, İletişim, 1998.

- Türk Romanı ve 'Öteki - Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, İstanbul: Sabancı, 2000.

- İkones Elinon ke Turkon (Türk ve Yunanlıların İmajları), Atina, Alaksandria, 2001.

- Do's and Don't's for Better Greek-Turkish Relations, Athens: Papazissis, 2002. (Türkçe ve Yunanca'ya da çevrilmiştir).

- Geçmişten Bugüne Yunanlılar, Dil, Din ve Kimlikleri, İstanbul, İletişim, 2003.

- The Imagined Other as National Identity - Greeks and Turks, İnternet yayını, 2004 www.stgp.org

- Türk ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik, İstanbul, İletişim, 2005.

- Çağdaş Yunan Edebiyatı - Ozanlar, yazarlar, söyleşileri, çevirileri, İstanbul, Dünya Yayınevi, 2005.