Mezunlarla İlişkiler

Sanatta Özgürlük Bölgesi; Açık Sanat

Zoom
3 Mar 2011
Sanatta Özgürlük Bölgesi; Açık Sanat
Nur Çakmakkaya, MAN 2007 Mezunu

Genel Olarak Sanat merkezi nedir? Nasıl doğmuştur?

Sanat merkezlerinin doğuşundan bahsederken kültür endüstrisine ve Frankfurt Okulu'na yakından bakmak gerekir.

Dünya da ve ülkemizde örnekleri nelerdir?

Adorno'ya göre kültür endüstrisi, sanatın tümünü metalaştırmış ve standardize etmiştir. '19. yüzyılın hala hoş görebildiği türden pre-kapitalist nitelikteki müzik yapma adacıkları yüzyılımızın kültür yaşamında silinip gitmiştir. Radyo ve sesli film teknikleri ve total kapitalist propaganda mekanizmasının sınırsız kontrolü, müziksel pratiğin en içsel birimciği olan aile içi müzik yapımını bile kendi hükmü altına almış kendi eline geçirmiştir.'

Niçin bir ihtiyaçtır?

Popüler kültürün, teknolojinin hızına yetişilemez akışkanlığıyla el ele vererek metalaştırdığı sanatsal türevleri günümüzde o türevleri pasif olarak dinlemek/izlemektense, aktif olarak üretmek ya da performe etmek isteyen kişilere sanat merkezleriyle cevap veriyor. Bu merkezler, sanatın siyasal baskıya maruz kalmadığı, global kültür endüstrisine bir ucundan eklemlenmiş her ülkede olduğu gibi ülkemizde de oluşmakta ve çoğalmaktadır.

Açık Sanat fikri tam da bu noktadan doğmuş, klişeleşmiş, ya da alçaltılmış ya yükseltilmiş tüm yaklaşım ve türevleri reddeden, hepsinin yerine kişisel yorum ve anlayışı koyan özgürlük bölgesi olma arzusuyla hayata geçmiştir.

Kimler, nasıl bu merkezlere ulaşırlar?

Mekan, profesyonel/amatör ayırt etmeksizin, tüm kapılarını açtığı atölyelerinde birebir üretim sağlayarak kişisel yorumu öne çıkarmak üzerinden çalışır. Genel olarak müzik ve dans ağırlıklı faaliyetleri olan mekanın müzik atölyeleri yönetimini, Bilkent, Marmara ve İstanbul Üniversitelerinde yer almış, bir çok bakış açısıyla yetişmiş Özgür Atasoy, dans atölyeleri yönetimini ise Bologna Üniversitesi Dünya Dansları Akademisi mezunu Cortese Ferringo yapmaktadır.

Bu yaziyi paylas