Mezunlarla İlişkiler

Serdar Kadıoğlu

Fakülte: 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Lisans
Program: 
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
Mezuniyet Yılı: 
2007

2009 yılında Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden yüksek lisans derecemi aldım. Bu süre içerisinde çeşitli derslerin yanında programlama sınavını ve araştırma projemi tamamlayarak, 2007 girişli öğrenciler arasından ilk doktora adayı olmaya hak kazandım. Şu ana kadarki araştırmalarım kısıt programlama alanında çıkarım ve arama teknikleri üzerinde oldu. Çıkarım alanında "Efficient Grammar Constraints" makalemiz "Association for the Advancement of Artificial Intelligence 2008" (Yapay Zekâ İlerletme Derneği 2008) konferansında yayımlandı. Bu çalışmanın kısıt çözücülere eklenme ve Lufthansa tarafından personel atamalarında kullanılma ihtimali var. Arama alanında ise "Dichotomic Search" makalemiz "Constraint Programming 2008" (Kısıt Programlama Konferansı 2008) konferansında yayınlandı ve en iyi makale ödülüne aday gösterildi.

Bu yıl Oxford Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar ile çeşitli grafikler üzerinde aynı-ilişki kısıtlarını inceledik. Ayrıca kısıt sağlama, kısıtlı optimizasyon ve aralıksız optimizasyon problemlerinde kullanılabilecek yeni bir lokal arama metodu üzerinde çalıştım. Bu iki makalemizi "Constraint Programming 2009" (Kısıt Programlama Konferansı 2009) konferansına gönderdik. İki sene boyunca geliştirdiğimiz algoritmalar //www.cs.brown.edu/research/cornflower web sitesi altında kullanıma açıldı. Şu anda SAT Solver 2009 (Satisfiability Solver 2009-2009 Sağlama Çözücü Yarışması) yarışmasına katılmak üzere yeni bir yerel bir arama metodu üzerinde çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde ise Cornell Üniversitesi'nde yapılacak olan ilk CompSust (Computational Sustainability-

Bilişimsel Sürdürülebilirlik Konferansı) konferansına katılacağım ve optimizasyon alanında yaptığımız çalışmaları sunma şansım olacak.