Mezunlarla İlişkiler

REKTÖRÜMÜZ TOSUN TERZİOĞLU: "Başarıyla uyguladığımız sistemimize devam edebileceğimizi öğrenmek sevindirici."

İstanbul, 12 Haziran 2009

Tosun Terzioğlu: “Başarıyla uyguladığımız sistemimize devam edebileceğimizi öğrenmek sevindirici"

Dün  yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç’in basına yansıyan açıklamalarını takip ettik. Sözü edilen açıklamada, Sn. Özgenç, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde değişiklik yapıldığını ifade ediyor.

Basına yansıyan bu değişiklikle, 10 yıldır Sabancı Üniversitesinde başarıyla uyguladığımız sistemimizin sürdürülmesinde hiçbir tereddüde yer olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, YÖK yaptığı bu yeni düzenlemeyle isteyen üniversitelerin benzer sistemleri geliştirip uygulamasının da yolunu açmış ve bu hususta karar verici organ olarak üniversitelerin senatolarını işaret etmiştir. Bu düzenlemenin Türkiye’deki Yükseköğretim hayatında olumlu gelişmelere yol açacağına inanıyorum.