Mezunlarla İlişkiler

Melih Özsöz

Fakülte: 
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Lisans
Program: 
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Mezuniyet Yılı: 
2004

Mezunumuz İKV Araştırma Müdürü Melih Özsöz (BASPS’04) tarafından hazırlanan "Batı Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliği Süreci: Vize Kolaylaştırma, Geri Kabul, Yol Haritası ve Vize Serbestliği" isimli kitap İKV tarafından yayımlandı. Kitap, Beş Batı Balkan ülkesinin yanı sıra Kosova, Doğu Ortaklığı ülkeleri ve Rusya ile AB’nin yürüttüğü veya yürütmeye devam ettiği vize serbestliği süreçlerine, pratik ve kolay anlaşılan bir üslup ile ışık tutmayı amaçlıyor. 

Kitap Hakkında:

Bir dış politika aracı olarak vize serbestliği stratejisi ile AB, bir yanda kendi iç ve dış güvenliğini teminat altına alırken; diğer yanda komşu ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerini doğrudan etkileme yolunu seçmiştir. AB, genişleme sürecinde aday ülkelere uyguladığı “koşulluluk” mekanizmasının bir benzerini, bu yeni stratejisinde uygulamıştır. Kuralları AB tarafından önceden belirlenmiş bir süreç karşılığında, komşu ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin önce kademeli olarak kolaylaştırılması, sonrasında da kalkması şeklinde işleyen bu süreç, AB’nin dış politikada uyguladığı önemli bir araç haline gelmiştir. Bu araç AB’nin komşuluk politikasının gücünü açık bir şekilde ortaya koyarken, AB’ye yumuşak ve normatif pazarlık gücü de kazandırmıştır.

AB üyesi ülkelere girişte Türk vatandaşlarına  uygulanan vize zorunluluğunun ortaya çıkarttığı ciddi sorunlar, İKV tarafından uzun süreden bu yana gündeme getirilmektedir. Türkiye gibi 1963 yılından itibaren AB ile ortaklık ilişkisi içinde olan, 1999 yılından beri aday ve 2005 yılından beri katılım müzakerelerini yürüten bir ülkenin vatandaşlarına vize uygulanması, AB bütünleşmesinin ruhuna aykırıdır. 

İKV olarak, son derece haksız bulduğumuz ve ortaklık hukukuna aykırı olduğunu düşündüğümüz vize uygulaması kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini ekledik: “Batı Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliği Süreci: Vize Kolaylaştırma, Geri Kabul, Yol Haritası ve Vize Serbestliği” başlıklı yayın, Türkiye’ye vize serbestliğine yönelik yol haritasının verilmesi ile birlikte, yaşanacak yeni tartışmalarda ciddi bir başvuru kaynağı oluşturması için hazırlandı.

2012 yılı sonunda Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye vize serbestliğine yönelik yol haritasını sunması ile birlikte, 2013 yılından itibaren vize ve bağlantılı konularda yapılacak tartışmaların yepyeni bir boyuta taşınması söz konusudur. Bilindiği üzere son iki yılda vize kolaylaştırma ve geri kabul üzerine yoğunlaşan tartışmalar, yol haritası ile birlikte geri kabul ve vize serbestliği ekseninde yepyeni bir boyut kazanacaktır. Tartışmalara bu boyutun katılması ile birlikte, AB’nin farklı coğrafyalarda müzakere ettiği veya etmekte olduğu vize serbestliği süreçleri, özellikle de beş Batı Balkan ülkesi özelinde sürdürülen ve tamamlanan süreçler, çok daha fazla gündeme gelecektir.

Melih Özsöz’ün diğer yayınları:

 “AB ve Türkiye-AB İlişkileri Almanağı 2008”, İKV Yayınları No: 223, Nisan 2008, (ISBN: 978-605-5984-16-8)

“Tarımda Kadın İşgücünün Dönüşümü”, İKV Yayınları No: 221, Haziran 2008, (ISBN: 978-605-5984-14-4)

“Turkey and Europe. Alessandro Missir di Lusignano: An Example”, İKV Yayınları No: 224, Eylül 2009, (ISBN: 978-605-5984-17-5)

“La Turquie et l’Europe. Alessandro Missir di Lusignano: Un Example”, İKV Yayınları No: 225, Eylül 2009, (ISBN: 978-605-5984-18-2)

“Vize Şikayet Hattı Ön Anket Çalışması Raporu”, İKV Yayınları, No: 230, (ISBN: 978-605-5984-23-6)

“Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu”, İKV Yayınları No: 227, Şubat 2010, (ISBN: 978-605-5984-20-5)

“Visa Hotline Project Final Report”, İKV Yayınları No: 231, Şubat 2010, (ISBN: 978-605-5984-25-0)

“Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal”, İKV Yayınları;

Birinci Baskı (İKV Yayın No:232), Mart 2010, (ISBN: 978-605-5984-24-3)

İkinci Baskı (İKV Yayın No:249), Eylül 2011, (ISBN: 978-605-5984-42-7)

Üçüncü Baskı (İKV Yayın No:257), Mayıs 2012, (ISBN: 978-605-5984-50-2)

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Sosyal Politika”, İKV Yayınları No: 236, Ağustos 2010, (ISBN: 978-605-5984-30-4)

“Türkiye’nin Katıldığı AB Programları: PROGRESS”, İKV Yayınları No: 237, Ağustos 2010, (ISBN: 978-605-5984-32-8)

“Katılım Müzakerelerinin Beş Yılı/First Five Years of Accession Negotiations”, İKV Yayınları: 242, Ekim 2010, (ISBN: 978-605-5984-33-5)

“Turkey: Past, Present and Future”, İKV Yayınları;

Birini Baskı (İKV Yayın No: 243), Ekim 2010, (ISBN: 978-605-5984-35-9)

İkinci Baskı (İKV Yayın No:252), Ocak 2012, (ISBN:978-605-5984-45-8)

“Batı Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliği Süreci: Vize Kolaylaştırma, Geri Kabul, Yol Haritası ve Vize Serbestliği”, İKV Yayınları: 261, Şubat 2013, (ISBN: 978-605-5984-54-0)

Mezunumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mezunlar Ofisi
02164839352
alumni@sabanciuniv.edu