Mezunlarla İlişkiler

Eda Aksoy - Uzay Dural

Fakülte: 
School of Management 
Mezuniyet Derecesi: 
Doctorate
Mezuniyet Yılı: 
2016

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Doktora Programı mezunları Eda Aksoy ve Uzay Dural, doktora tezleriyle uluslararası ödüllere layık görüldüler.

Eda Aksoy’a İnsan Kaynakları alanındaki En İyi Doktora Tezi Ödülü

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı mezunu (2016) Eda Aksoy’un doktora tezi, Academy of Management’ın İK Bölümü tarafından 2017'de Ralph Alexander En İyi Doktora Tezi ödülüne layık görüldü. Aksoy ödülünü 7 Ağustos 2017 tarihinde Atlanta’da yapılacak kongre kapsamında düzenlenecek törende alacak.

“Bayilik Sistemiyle Çalışan Küçük İşletmelerde İşverenlerin Uzun Vadeli Yönetim Eğilimlerinin İK Sistem ve Süreçlerine, Mağaza İklimine ve Müşteri Bağlılığına Olan Etkileri” başlıklı doktora tezi kapsamında perakende sektöründe faaliyet gösteren Türkiye çapında 1000’i aşkın bayi mağazada anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırma, küçük işletme sahiplerinin uzun vadeli bir yönetim yaklaşımına sahip olmaları ile çalışan-odaklı İK sistemlerini benimsemeleri ve bunların çalışanlar tarafından algılanması arasındaki ilişkileri gösterdi. Sonuçlar ayrıca söz konusu İK sistem ve algılarının sonucunda mağazalarda oluşan örgütsel iklimin müşteri bağlılığını nasıl etkilediğini de ortaya koydu.

Yrd. Doç. Dr. Eda Aksoy, lisans eğitimini ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Denison Üniversitesi’nde Ekonomi ve Psikoloji alanlarında çift ana dal yaparak 2001 yılında tamamlamıştır. Bankacılık sektöründe İK sistemlerinin geliştirilmesi alanındaki profesyonel çalışmalarının ardından 2007’de Koç Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans ve 2016’da Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesini almıştır. Stratejik ve süreç bazlı İK yönetimi, örgütsel iklim, hedeflerle yönetim, çalışanların iş motivasyonu ve psikolojik güçlendirmesi konularında çalışmaları olan Aksoy’un ulusal ve uluslararası mecralarda bilimsel yayın ve bildirileri mevcuttur.

Kadın Liderliği Konulu Çalışmaya Uluslararası Ödül

Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Doktora Mezunu (2016) Uzay Dural’ın  “Kadın Liderliğine Karşı Örtük Önyargıların Değişebilirliği” konulu doktora tezi International Leadership Association (ILA) ve Jepson School of Leadership Studies’in birlikte verdiği 2017 Fredric M. Jablin Doktora Tez Ödülüne layık görüldü.

Uzay Dural’ın tezi aynı zamanda, Florida International Üniversitesi’ndeki The Center for Leadership (CFL) ve Network of Leadership Scholars (NLS).tarafından verilen Alvah H. Chapman Jr. Outstanding Dissertation Award'ın resmi finalisti olarak seçildi.

Dural tezinde, belediye seçimleri sonrası ilk defa kadın belediye başkanı ile çalışanların zaman içinde kadın liderliğine karşı örtük önyargılarında nasıl bir değişim olacağını inceledi. Bir yıl süren boylamsal saha çalışması dinamik liderlik teorilerine katkı sağlamakta hem de kadın liderliğine yönelik iş yerindeki uygulamalara ışık tutmaktadır.

Uzay Dural, örgütsel psikoloji alanında yardımcı doçenttir. Lisans derecesini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ve doktora derecesini 2016 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimlerinden aldı. Liderlik, iş yerinde örtük tutumlar ve çalışanların psikolojik sağlığı konularında akademik çalışmaları vardır.