Mezunlarla İlişkiler

Damla Cihangir

Fakülte: 
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Lisans
Program: 
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Mezuniyet Yılı: 
2007

2007, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans mezunumuz ve Siyaset Bilimi Doktora öğrencimiz Damla Cihangir - Tetik'in proje koordinatörlüğünü yaptığı ve yazarlarından biri olduğu, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) Türkiye kolu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık Raporu" yayınlandı.

Rapor, Türkiye’de ve çeşitli demokratik ülkelerde siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanını, denetim süreçlerini ve medya ile ilişkilerini karşılaştırmalı bir şekilde ele alırken, Türkiye’de gerçekleşen Mart 2014 yerel seçimlerini, Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’ni, şeffaflık ve hesap verebilirlik açılarından incelemektedir. Denetim süreçlerinin detaylı ele alındığı raporda ayrıca, Dünya’da ve Türkiye’de bu alandaki tarihsel gelişmelere de yer verilmiştir.

Rapor için; //www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2015/03/siyasetin-finansman%...

Mezunumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mezunlar Ofisi
02164839352
alumni@sabanciuniv.edu