Mezunlarla İlişkiler

Ceren Yartan

Fakülte: 
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Lisans
Program: 
Kültürel Çalışmalar

Sabancı Üniversitesi'ne girdiğimde siyasal bilimler ve ekonomiyi birleştirecek bir alanda okumak istiyordum. Üniversitenin ilk yıllarında aldığım dersler beni, Kültürel Çalışmalar programını seçmeye yöneltti. Özellikle, programın disiplinlerarası yaklaşımı ilgimi çekmişti. Öğrenciliğimde okul radyosunda program yapımcılığını da yürütmüştüm. Daha sonraları yapımcılığa Açık Radyo'da devam ettim. Aynı zamanda Anadolu'nun birçok şehrinde sanat-kültür aktiviteleri düzenleyen Anadolu Kültür'de çalıştım. 2008 yılında Fulbright bursunu kazandıktan sonra ABD'ye gittim. Halen Washington Üniversitesi (Washington University in St Louis) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim.

Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin okul dışı aktivitelere katılmalarının teşvik edilmesinin çok olumlu bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Dersler dışında emek verdiğim proje, sempozyum gibi çalışmaların yanı sıra görev aldığım Toplumsal Duyarlılık projelerinin çalışma hayatımda bana büyük avantaj kazandırdığını düşünüyorum. Buna ek olarak SU'da farklı disiplinlerden aldığım dersler, eğitim hayatımın kalanını şekillendirmede etkili oldu.