Mezunlarla İlişkiler

Canan Dağdeviren

Fakülte: 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Yüksek Lisans
Program: 
Materials Science and Nano Engineering 
Mezuniyet Yılı: 
2009

Haziran 2007 de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, tam burslu kabul aldığım Sabancı Üniversite’si Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı’nda yüksek lisans eğitimime başladım. Haziran 2009 da mezun olana kadar, Prof. Melih Papila danışmanlığında “Akıllı Kompozit Malzeme ve Yapıların Geliştirilmesi, Karakterizasyonu ve Mühendislik Tasarımlarında Uygulaması” başlıklı TÜBİTAK destekli projede görev aldım. Yüksek lisans eğitimim boyunca 3 ulusal ve 5 uluslararası bilimsel konferansta yaptığımız çalışmalar hakkında sözlü sunumlar yaptım.

 

Danışmanım Prof. Melih Papila ile birlikte “Polymer Composites” dergisinde yayınlanan "Dielectric Behavior Characterization of a Fibrous- ZnO/PVDF Nanocomposite“ başlıklı makalemiz ile bilim literatüründe bir ilk olan fiberli nanokompozitlerin elektriksel özellikleri artırıcı yönünü gösterdik. Bunun yanı sıra, “Journal of American Ceramic Society” dergisinde bir makalemiz daha yayınlandı. Diğer bir makalemiz ise “Journal of Applied Polymer Science” dergisinde değerlendirme aşamasındadır.

 

Katıldığım konferanslardan aldığım burslarının yanı sıra, 2006 tarihinde trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden sevgili Dr. Gürsel Sönmez anısına Sabancı Üniversitesi tarafından verilen Araştırma Ödülü’nü kazandım. 2009 yılında ilk defa verilemeye başlanan Fulbright Doktora Bursu’nu kendi alanımda ilk sırada kazanarak The University of Illinois at Urbana, Champaign’de (UIUC) Material Sci. and Eng. bölümde doktora eğitimi almaya hak kazandım. Prof. John A. Rogers danışmanlığında; fizik, elektronik, kimya ve malzeme alanlarının kapsamına giren esnek elektronik aletler üzerine çalışmalar yapmaktayım. Dersler ve projeler haricinde UIUC Mühendislik Fakültesi Dekanı’nın öğrenci danışmanlarından biriyim ve 6 farklı dilde müzik yapan Balkanalia topluluğunun aktif üyelerindenim