Mezunlarla İlişkiler

Anıl Ozan Yalçın

Fakülte: 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mezuniyet Derecesi: 
Lisans
Program: 
Materials Science and Nano Engineering 
Mezuniyet Yılı: 
2009

Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği, 2009 lisans Mezunumuz Anıl Ozan Yalçın ve ekibinin hetero-nanokristaller üzerine yaptığı çalışma bilimsel bir yayın olan "Nanotechnology" dergisinin kapak konusu olarak yayınlandı.

Delft University of Technology'de doktora eğitimine devam eden Anıl Ozan Yalçın, çalışmasını şu şekilde özetliyor:

"Manyetik ve yarı-iletken malzemelerin, nano boyuta geçildiği zaman degişen özellikleri malzeme biliminin önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bu boyuttaki malzemelerin karakterizasyonu için çoğunlukla geçirimli (taramalı) elektron mikroskobu kullanılmakta ve nanokristal sentez tekniklerinin gelişimiyle hetero-nanokristaller de üretilebilmektedir. 
Örneğin çekirdek/kabuk nanokristallerinde, bir kristal (çekirdek) farklı bir kristal (kabuk) tarafından kaplanmaktadır. Bu tarz hetero-nanokristaller malzeme özelliklerinin manipulasyonu için yeni bir metod olarak kullanılmaktadır. Hetero-nanokristaller genel olarak sıcaklıkla stabilitelerini kaybetmektedir. Ben de çalışmalarımı, 
hetero-nanokristallerin sıcaklıkla olan değişimlerinin atomik düzeyde incelenmesi üzerine sürdürüyorum. 

Deneylerimi geçirimli elektron mikroskobu içinde “in-situ” (Latince ‘yerinde’) olarak yapıyorum. Grubumuzca geliştirilen teknikler ile bu deneyleri videoya alma imkanımız oluyor ve bu da degişimlerin mekanizmasının anlaşılması için çok önemli. İlgili yayında kullanılan üzerinde çalıştığımız malzeme FexO/CoFe2O4 çekirdek/kabuk nanokristalleri. Bu malzemeyi ilginç yapan çekirdeğin antiferromanyetik ve kabuğun da ferromanyetik olması. Sıcaklıkla beraber hetero-nanokristal farklı bir konfigurasyona kavuşuyor ve bu konfigurasyonun ilk duruma gore farklı manyetik özellikleri göstermesi bekleniyor."


Sıcaklıkla meydana gelen konfigurasyon değişimi
 

Mezunumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mezunlar Ofisi
02164839352
alumni@sabanciuniv.edu