Mezunlarla İlişkiler

Açılış Konuşması- Güler Sabancı