Mezunlarla İlişkiler

2008 Mezuniyet Konuşmacısı-Selahattin Selşah Paşalı

Selahattin Selşah Paşalı - Toplumsal ve Siyasal Bilimler

Sevgili Arkadaşlar,

Geleneksel olarak gerekli kişilere hitap ettikten sonra öncelikle 2008 mezunlar sınıfını tebrik ederek konuşmama başlayacağım. Mezuniyet günü hepimizin günü olduğu için konuşmanın da herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir konuşma olmasına gayret göstereceğim. Herhangi bir şekilde tavsiye verecek konumda olmadığım için alışılagelmiş temalara bağlı kalmaktansa kısa sürecek konuşmamda ana hatlarıyla iki soruyu cevaplamaya çalışacağım: Geçtiğimiz dört sene içerisinde neler yaptık ve bunları neden yaptık? Konuşmayı dinleyen herkesin özellikle anne-babalarımızın cevaplarını bilmesi gerektiğini düşündüğüm bu iki sorunun eğlenceli olacağına inanıyorum; çünkü, dört sene boyunca yaptıklarımızı bir iki dakika içerisinde ilginç bir şekilde dile getirmek hepimize keyif verecek ve ne kadar çok şey yaptığımızı gösterecek. Niceliksel olarak neler yaptığımıza bakmaktansa -ki bir SPS'çi olarak bunu yapamam- niteliksel olarak neler yaptığımızın üzerinde duracağım. Tek bir kişinin hikayesini anlatmaktansa her birimizin hikayesini anlatmaya çalışacağım konuşmamda bu iki soruyu yanıtladıktan sonra yine gerekli kişilere teşekkürlerimi sizlerin adına takdim edip mezuniyetin hepimiz için hayırlısı olmasınu dileyerek konuşmamı bitireceğim. Konuşma çerçevesi böyle olmasına rağmen konuşmanın herkese hitap edebilmesi için içeriğini herkesin söylemek istediklerini ekleyerek oluşturacağım. Bu bağlamda mezuniyet konuşmasını tek başıma değil mümkün olduğunca fazla kişi ile beraber yazmayı amaçlıyorum. Böylece kimsenin dinlemeyeceği sıkıcı bir konuşmanın bedelini yüklenmektense çoğumuzun tebessümle dinleyeceği bir konuşmanın naçizhane dile getiricisi olmayı hedefliyorum.

Saygılarımla,

Selahattin Selşah Paşalı